Disputationer/licentiater

Tobias Hey defended his licentiate thesis entitled Carbon utilisation for extended nitrogen removal and resource savings. Opponent was PhD Dines Thornberg from Copenhagen Wastewater Innovation in Denmark. Supervisor is Karin Jönsson and co-supervisor is Jes la Cour Jansen. You can find the thesis at: http://www.lu.se/lup/publication/3802441

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.