Vid ett välbesökt seminarium den 31 januari i Lund diskuterade gästprofessor Zaini Ujangfrån Universiti Teknologi Malaysia sina tankar om Eco-shift, d.v.s. vad som behövs för att få till förändring mot ett mer hållbart samhälle. Vill du veta mer om detta, bl.a. om hur man förändrar vanor och beteenden, rekommenderas boken Eco-shift – Holistic transformation towards environmental sustainability.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.