Marinette Hagman fortsätter som adjungerad universitetslektor

Marinette Hagmans anställning som adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kemiteknik, LTH, har förlängts till maj 2020. Hon kommer främst att fokusera på frågeställningar rörande VA-teknik med inriktning på hållbar urban infrastruktur, dvs. ett samlat synsätt på vatten-, resurs- och föroreningsströmmar i staden för att säkerställa återvinning av näringsämnen och utvinning av energi. 

© VA-Teknik Södra