Marinette Hagmans anställning som adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kemiteknik, LTH, har förlängts till maj 2020. Hon kommer främst att fokusera på frågeställningar rörande VA-teknik med inriktning på hållbar urban infrastruktur, dvs. ett samlat synsätt på vatten-, resurs- och föroreningsströmmar i staden för att säkerställa återvinning av näringsämnen och utvinning av energi. 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.