Exjobbsredovisning

Fredagen den 3 oktober kl. 15.15 redovisar Rizwana Hamid sitt examensarbete ”Anaerobic treatment of industrial wastewaters”. Plats Kemtekniks bibliotek, LTH. Handledare: Åsa Davidsson och Hamse Kjerstadius, Examinator: Jes la Cour Jansen. Opponenter: Anna Gustafsson och Tuly Sarah.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.