BioFiANs träff 3 oktober

BioFilmsAnvändarNätverket” är ett processinriktat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. Nätverket, som nyligen startats på initiativ av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes, invigdes med en första träff på Ryaverket i Göteborg. Här samlades engagerade medlemmar från drygt 10 olika anläggningar av olika storlek runtom i Sverige, som alla har en eller flera olika biofilmsprocesser i drift. På träffen fick medlemmarna utbyta erfarenheter kring drift och process, och dagen innehöll även några specialiserade presentationer samt en uppskattad rundvandring på Ryaverket. För information om nätverket och träffen läs mer här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.