BioFiANs träff 3 oktober

BioFilmsAnvändarNätverket” är ett processinriktat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. Nätverket, som nyligen startats på initiativ av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes, invigdes med en första träff på Ryaverket i Göteborg. Här samlades engagerade medlemmar från drygt 10 olika anläggningar av olika storlek runtom i Sverige, som alla har en eller flera olika biofilmsprocesser i drift. På träffen fick medlemmarna utbyta erfarenheter kring drift och process, och dagen innehöll även några specialiserade presentationer samt en uppskattad rundvandring på Ryaverket. För information om nätverket och träffen läs mer här.

© VA-Teknik Södra