BioFiAN

Nu startar vi BioFiAN!

BioFiAN står för ”BioFilmsAnvändarNätverket”, och är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. Vill du vara med?

Vilka är BioFiAN?

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFIAN) är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. BioFiAN riktar sig till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av t.ex. MBBR och/eller IFAS.

Syftet är att BioFiAN ska bli en plattform för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar från olika anläggningar, samtidigt som det är en möjlighet för medlemmarna att diskutera med inbjudna experter, och på så vis både ge feedback på och utveckla sin förståelse för allt från optimerad drift till nyutveckling av biofilmsprocessen.

 

Mer information om BioFiAN hittar du här!

BioFiAN ses på Ryaverket den 3:e oktober 2018

Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com

senast den 21:a september

 

 

 Varmt välkomna hälsar Ryaverket och ledningsgruppen för BioFiAN

Maria Piculell (AnoxKaldnes), Per Falås (LTH), Sara Ekström (VA SYD) och Emma Nivert (Gryaab)

THX2RKLM