BioFiAN

En gång är ingen gång, två gånger är en vana…

Det är dags igen! Efter en lyckad första träff i oktober 2018 är det nu dags att ställa in siktet på nästa BioFiAN träff. I år satsar vi på ännu mer på nätverkande och utbyte mellan medlemmarna. Välkomna!

BioFiAN ses i Visby den 45 september 2019

Visby reningsverk ligger vackert beläget vid kusten i utkanten av Visby, endast 10 min promenadväg från färjeläget. Den biologiska reningsprocessen på verket består uteslutande av MBBR, med sex bassänger som är kopplade i serie för fördenitrifikation, BOD-rening, nitrifikation och efterdenitrifikation.

Anmälan görs senast 20 augusti till maria.piculell@anoxkaldnes.com

Mer information finns här.

 

 

 

 

BioFiAN står för ”BioFilmsAnvändarNätverket”, och är ett processinriktat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk.

Vilka är BioFiAN?

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. BioFiAN riktar sig främst till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av biofilmsprocesser, som t.ex. MBBR, biobäddar och biorotorer. Idag består nätverket av medlemmar från drygt 10 olika anläggningar av olika storlek runtom i Sverige, som alla har en eller flera olika biofilmsprocesser i drift. BioFiAN initierades 2018 av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes.

BioFiAN är framförallt en plattform för erfarenhetsutbyte mellan användare av etablerade biofilmsprocesser på olika anläggningar. Genom regelbundna träffar och onlineforum möjliggörs en kontinuerlig dialog kring drift, utmaningar och lärdommar. På träffarna får nätverket dessutom ta del av och diskutera aktuell forskning samt de senaste teknikerna och processerna inom biofilm och avloppsvattenrening.

 

Träffar med BioFiAN

BioFiAN anordnar en träff årligen. På träffarna möts engagerade medlemmar för att delge och ta del av erfarenheter kring drift och process. Träffarna sker på någon av medlemmarnas anläggningar, där en rundvandring på värdanläggningen är en stående agendapunkt. Baserat på aktuella frågeställningar och utmaningar bjuder nätverket även in utvalda specialister till träffarna för att presentera samt delta i diskussioner.

BioFiAN invigdes en solig oktoberdag 2018 med en första träff på Ryaverket i Göteborg. Agenda för träffen samt några av presentationerna finns nedan:

Agenda BioFiAN 2018-10-03

20 år av efterdenitrifikation hos VA SYD, Ivelina Dimitrova (VA SYD)

Sundets ARV – en resa med ANITA Mox och IFAS, Anneli Chan Andersson (Sundets ARV)

AGNES III Pilotanläggning och doktorandprojekt, Elin Osiansson (Chalmers/SWR)

Nya biofilmsapplikationer – rening av mikroföroreningar med och utan PAC, Per Falås (VA Teknik, LTH)

Bli medlem i BioFiAN

Medlemskap i BioFiAN är kostnadsfritt, kontakta Maria Piculell. BioFiAN riktar sig till engagerade användare av biofilmsprocesser, t.ex. MBBR, biobäddar och biorotorer, på både små och stora kommunala reningsverk. Användare kan t.ex. vara processingenjörer och processinriktade driftstekniker.

 Kontakt

För frågor och registrering kontakta Maria Piculell på AnoxKaldnes

E-post: maria.piculell@anoxkaldnes.com

Telefon: 046-182257

 

 BioFiANs ledningsgrupp

Maria Piculell (AnoxKaldnes), Emma Nivert (Gryaab), Per Falås (LTH) och Sara Ekström (VA SYD)

 

 

 

 

 

 

 

 

THX2RKLM