BioFiAN

Vilka är BioFiAN?

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. BioFiAN riktar sig främst till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av biofilmsprocesser, som t.ex. MBBR, biobäddar och biorotorer. Idag består nätverket av medlemmar från drygt 20 olika anläggningar av olika storlek runtom i Sverige, som alla har en eller flera olika biofilmsprocesser i drift. BioFiAN initierades 2018 av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes.

BioFiAN är framförallt en plattform för erfarenhetsutbyte mellan användare av etablerade biofilmsprocesser på olika anläggningar. Genom regelbundna träffar och onlineforum möjliggörs en kontinuerlig dialog kring drift, utmaningar och lärdommar. På träffarna får nätverket dessutom ta del av och diskutera aktuell forskning samt de senaste teknikerna och processerna inom biofilm och avloppsvattenrening.

 

 

 

Träffar med BioFiAN

BioFiAN anordnar en träff årligen. På träffarna möts engagerade medlemmar för att delge och ta del av erfarenheter kring drift och process. Träffarna sker på någon av medlemmarnas anläggningar, där en rundvandring på värdanläggningen är en stående agendapunkt. Baserat på aktuella frågeställningar och utmaningar bjuder nätverket även in utvalda specialister till träffarna för att presentera samt delta i diskussioner.

BioFiAN möttes digitalt hösten 2020

På BioFians digitala seminarium den 22 oktober 2020 gavs ett antal uppskattade biofilmspresentationer för de trettiotal process- och driftsingenjörer som samlats från hela Sverige. Presentationerna spände från ombyggnad av reningsverk till design av MBBR-processer och forskning på nya biofilmslösningar.  

Här kan du ta del av presentationerna:

David Gustafsson: Anammox i huvudströmmen- vi ger inte upp! 

Robert Sehlén: Efternitrifikation med syre från en ozonanläggning

Christian Rosen: Uppgradera till kväverening

 

BioFiAN hade sin andra träff i Visby 4-5 September 2019
BioFiAN fick två härliga dagar på Gotland med gott om tid för diskussioner och nätverkande. Vi fick se ett spännande reningsverk med nio MBBR-steg, pratade om grönt vatten, Bio-P, uppstart av anammox med bärare, och mycket, mycket mer.

Agenda för träffen samt några av presentationerna finns nedan:

BioFiAN 2019 Agenda
Om Gotland och Visby ARV – Joachim Thylin (Gotland)
Nolhaga Avloppsreningsverk – Josefin Pehrsson (Alingsås)
HIAS processen, Bio-P med MBBR – Torgeir Saltnes och Anders Øfsti (HIAS)
Anammox med MBBR för rejektvattenrening vid Klagshamns ARV – Ivelina Dimitrova (VA SYD)

Tidigare träffar med BioFiAN
BioFiAN invigdes 2018-10-03 på Ryaverket i Göteborg. Mer information om träffen samt presentationer hittar du här .

Bli medlem i BioFiAN

Medlemskap i BioFiAN är kostnadsfritt, kontakta Sofia Lind. BioFiAN riktar sig till engagerade användare av biofilmsprocesser, t.ex. MBBR, biobäddar och biorotorer, på både små och stora kommunala reningsverk. Användare kan t.ex. vara processingenjörer och processinriktade driftstekniker.

Kontakt

För frågor och registrering kontakta Sofia Lind på AnoxKaldnes.

E-post: sofia.lind@anoxkaldnes.com

Telefon: 046 – 18 21 51

 

BioFiANs ledningsgrupp

Maria Piculell (AnoxKaldnes), Emma Nivert (Gryaab), Per Falås (LTH) och Sara Ekström (VA SYD)

 

 

 

 

 

 

 

 

THX2RKLM