Nya projekt

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer – AmbiGAS är ett ERA-net-projekt finansierat av energimyndigheten.

Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25°C gör att upphettning av avlopp till den för biogasprocesser normala temperaturen 35°C är orimligt ur energisynpunkt. Utveckling av processteknik och konfigurationer behövs därför för att kompensera för den reducerade nedbrytningshastigheten som fås vid låga temperaturer. Vidare ökar lösligheten av biogas i vätskefasen på grund av den låga temperaturen och förloras därmed. Projektets mål är att utveckla processteknologi, designkriterier och driftsstrategier för biogasproduktion från stora volymer lågkoncentrerade industriavlopp. Detta skall göras genom att utveckla anaeroba processer som klarar av att drivas vid låga temperaturer för att minska energibehovet genom att kombinera lågtemperaturtoleranta mikroorganismer med innovativa reaktorkonfigurationer. Maximerad metanuppsamling görs genom optimerad membranbaserad gasåtervinning och uppgradering för att maximera energiproduktionen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.