VA-teknik Södra medverkar i #NAM17

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp & Miljö 2017 i Växjö den 24–25 januari 2017. Konferensen blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt rörande kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras. Läs mer om konferensprogrammet och anmälan här.

© VA-Teknik Södra