Exjobbsredovisningar i juni

–          Onsdagen den 10:e juni kl. 9.00 redovisar Jean Monhonval sitt examensarbete ”Stable organic loading rate increase in anaerobic membrane bioreactors working at ambient temperature”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Hamse Kjerstadius (LTH), Examinator: Åsa Davidsson.

–          Onsdagen den 10:e juni kl. 10.15 redovisar Lina Falk sitt examensarbete ”Hydrolys och biogasproduktion med kompakt avloppsvattenrening”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Åsa Davidsson (LTH), Examinator: Michael Cimbritz.

–          Fredagen den 12:e juni kl 10.15 redovisar Nicolina Magnusson sitt examensarbete ”Utvärdering av matavfallskvarnssystem i kv. Fullriggaren, Malmö”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Åsa Davidsson (LTH), Examinator: Michael Cimbritz.

–          Fredagen den 12:e juni kl 13.00 redovisar Johanna Norup och Ellen Åberg sitt examensarbete ”Quality assessment of sludge from Glen Valley Wastewater treatment plant and its potential as fertilizer”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH), Examinator: Åsa Davidsson.

–          Tisdagen den 16:e juni kl 9.00 redovisar Per Nobel sitt examensarbete ”Modeling of high-loaded activated sludge plants”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: David Gustavsson (VA SYD) Åsa Davidsson (LTH), Examinator: Jes la Cour Jansen.

–          Tisdagen den 16:e juni kl 10.15 redovisar Gabriel Persson sitt examensarbete ”Controlling aeration system at high-loaded activated sludge plants”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: David Gustavsson (VA SYD) Åsa Davidsson (LTH), Examinator: Jes la Cour Jansen.

–          Torsdagen den 18:e juni kl 9.00 redovisar Rebecca Arvidsson sitt examensarbete ”Biologisk fosforavskiljning från avloppsvatten med MBBR-teknik”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH), Examinator: Åsa Davidsson.

–          Torsdagen den 18:e juni kl 10.15 redovisar Hjalmar Larsson sitt examensarbete ”Effektivisering av kvävereningen på Svedala avloppsreningsverk”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Michael Cimbritz (LTH), Examinator: Karin Jönsson.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.