Disputation 9 december – Tobias Hey

thFredagen den 9 december kl 09.15 försvarar Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials i Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum IKDC, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola LTH, Lund. Tobias är industridoktorand vid VA-teknik LTH, anställd på VA SYD och utför sitt forskningsarbete för forskningsbolaget Sweden Water Research. En stor del av forskningsarbetet har genomförts vid en pilotanläggning på Källby avloppsreningsverk i Lund. Opponent vid disputationen är Frank Rogalla som är Director of Innovation and Technology på Aqualia, Spanien. Avhandlingen kan laddas ner här.

THX2RKLM