Prisat examensarbete

Tova Anderssons examensarbete Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall har fått SYSAVs uppsatsstipendium 2013. Läs mer på:http://news.cision.com/se/sydskanes-avfallsaktiebolag–sysav/r/lundastudenter-prisade-pa-sysavdagen,c9407280 och hitta uppsatsen här: http://www.vateknik.lth.se/exjobb/E628.pdf

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.