Ozon och läkemedelsrening – workshop 14 mars i Linköping

Just nu pågår tre EU-projekt kring läkemedel i miljön: CWPharma, CLEANWATER och LIWE LIFE (Lidköping). Projektens mål är att förmedla resultat från både pilot-och fullskaletester med ozonering av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester.

Den 14 mars hålls en gemensam workshop i Linköping där resultat förmedlas och diskussioner hålls kring planering, design, drift, doskontroll och efterbehandling m.m.

Workshopen är kostnadsfri. Även lunch och fika ingår.

Målgrupp: VA-organisationer, myndigheter, forskare, teknikleverantörer och konsulter.

Organisatörer av workshopen: Tekniska Verken i Linköping AB, Lidköpings kommun, Lunds universitet, Aarhus University (DK), Berlin Centre of Competence for Water (DE), VA-teknik Södra, Länsstyrelsen i Östergötland och VA-kluster Mälardalen.

Mer information och registreringsformulär finns här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.