Cities, rain and risk, konferens 13–14 juni i Malmö

Fyra stora projekt (INXCES, MUFFIN, SUrF, Weather Radar) redovisar resultat under konferensen som arrangeras av VA SYD.

Från VA-teknik Södra deltar Salar Haghighatafshar och Misagh Mottaghi i konferensen. Salar kommer att tala om ”A strategy to sustain the functionality of the existing urban drainage network”. Föredraget handlar om utveckling av en metodik som kan användas för att ta fram ett optimalt placerings- och dimensioneringsscenario för implementering av blågröna dagvattensystem i städer. En sådan optimerad blågrönlösning kan leda till att städernas befintliga ledningsnät kan tåla kraftigare regn utan att orsaka översvämningar.

Misagh Mottaghi deltar med två presentationer: ”A review of sustainability of urban flood management from the aspects of hydrology, economy and the perceived urban design quality” samt ”Children´s places in storm water spaces”.

Konferensen vänder sig till verksamma och experter inom området, men också till akademiker och forskare. För mer information och anmälan se här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.