Delatagande i seminarier och konferenser

  • Salar Haghighatafshar kommer att delta i och presentera sina forskningsresultat på ICUD 2017 i Prag, 10-15 september. ICUD är det största evenemanget inom urban drainage som hålls vart annat år. Mer info om konferensen kan hittas här.

 

  • Salar Haghighatafshar kommer att presentera sin forskning på konferensen No More Atlantis den 23 november i Lund. No More Atlantis hålls i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum och kommer att samla forskare inom vattensektorn, miljövetare, stadsplanerare, vattentjänstföretag, övrig industri, försäkringsbolag, byggherrar och allmänhet. Mer info om konferensen kan hittas här.

 

  • Maja Ekblad och Ellen Edefell kommer att delta i och presentera på IWAs YWP-konferens i Kapstaden, Sydafrika i december 2017. (YWP = Young Water Professionals). Mer info om konferensen kan hittas här.

 

  • Douglas Lumley presenterade en poster vid ICA 2017 i Quebec, Canada i mitten av juni med rubriken “Towards smart CSO control in Gothenburg. Balance between recipients, plant loading and operational safety”. Övriga författare var Glen Nivert, Andy Wilson och Lars-Göran Gustafsson. En liknande poster presenterades av Glen Nivert på konferensen Embrace the Water i Göteborg också i mitten av juni 2017.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.