Cities, rain and risk, konferens 13–14 juni i Malmö

Översvämningsrisken i städerna förväntas generellt öka. Orsakerna är bland annat den globala uppvärmningen, som leder till mer intensiv nederbörd, och en ökad urbanisering. Därför är det viktigt att ta fram verktyg och metoder för att göra städerna mer klimatsäkra. Vid konferensen kommer resultat från flera stora forskningsprojekt inom området att presenteras. Konferensen vänder sig till verksamma och experter inom området, men också till akademiker och forskare.

Läs mer om konferensen här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.