VA-teknik vid LTH tar del i Nomigas projekt

VA-teknik vid LTH  deltar i perioden 2014-2017 i ett stort danskt projekt, Nomigas. (Totalt 30,5 miljoner DKK finansierad av det Danske Strategiske Forskningsråd och partnerna).

Projektet leds av Professor Per Halkjær Nielsen på Ålborg universitet. Från VA-teknik deltar Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen.

Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt biogasutbyte från lågvärdiga substrat genom bättre förståelse av samspelet mellan de involverade mikroorganismerna.

Förutom Ålborg och Lunds Universitet deltar flera danska forskargrupper i projektet. Från Sverige deltar också Primozone Production AB och från Danmark flera stora leverantörer och biogasanläggningar. En grupp av internationella forskare deltar som stöd för projektet.

VA-teknik kommer främst att jobba med rötning av matavfall och med analys av vilka förändringar i  populationen av mikroorganismer som används för att förutsäga processtörningar. Användning av ozon kommer att utvärderas tillsammans med Primozone Production AB.

Kontakt Åsa Davidsson för ytterligare information om projektet.

läs mer

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.