Den 2 april arrangerades ett seminarium med titeln Status för fosforåterföring vid avloppsrening av Sustainable Business Hub i Malmö. VA-teknik Södra medverkade med ett föredrag tillsammans med föredragshållare från Naturvårdsverket, Tyréns, Ekobalans och Alnarp Cleanwater Technology. All dokumentation från seminariet hittar du på: http://www.sbhub.se/dokumentation/seminariepresentationer/status-fosforaterforing-vid-vattenrening

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.