Seminarium om fosforåterföring

Den 2 april arrangerades ett seminarium med titeln Status för fosforåterföring vid avloppsrening av Sustainable Business Hub i Malmö. VA-teknik Södra medverkade med ett föredrag tillsammans med föredragshållare från Naturvårdsverket, Tyréns, Ekobalans och Alnarp Cleanwater Technology. All dokumentation från seminariet hittar du på: http://www.sbhub.se/dokumentation/seminariepresentationer/status-fosforaterforing-vid-vattenrening

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.