VA-teknik Södra presenterade på Lunds universitets 350-årsjubileumsarrangemang – No More Atlantis

Den 23 november presenterade Salar Haghighatafshar sin forskning på konferensen ”No More Atlantis” som arrangerades som en del av Lunds universitets 350-årsjubiléum. Konferensen samlade forskare inom vattensektorn, miljövetare, stadsplanerare, vattentjänstföretag, övrig industri, försäkringsbolag, byggherrar samt en intresserad allmänhet. Läs mer om konferensen här.

© VA-Teknik Södra