Sustainable Business Hub och VA-teknik Södra anordnade workshopen Innovativa Dagvattenlösningar i Malmö

20150429_003Onsdagen den 29:e april hölls en workshop i Malmö under rubriken Innovativa dagvattenlösningar som anordnades av Sustainable Business Hub i samarbete med VA-teknik (LTH), VA SYD, Sweden Water Research och Malmö Stad. Workshoppen inleddes med två presentationer för att ge en bakgrund till frågeställningarna om dagvatten­hantering i stadsmiljö. Misagh Mottaghi och Rasmus Fredriksson berättade om konkreta erfarenheter av lösningar i Malmö, Köpenhamn och Holland. Presentationer samt minnesanteckningar från workshopen finns här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.