VA-teknik Södra medverkade på Nationella konferensen Avlopp & Miljö i Örebro 20-21 januari

NAM2015VA-teknik Södra deltog aktivt i skapandet och genomförandet av Svenskt Vattens konferens Avlopp & Miljö som hölls i Örebro 20-21 januari 2015. Över 150 personer från vatten- och avloppsvattenbranschen deltog i konferensens föredrag, workshops och studiebesök.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.