Envisys Ny teknik-seminarium hölls i Lund med aktivt deltagande från många av VA-teknik Södras medlemmar

Envisys, VA-teknik vid Lunds universitet och Lars Gunnarsson anordnade seminariet Ny Teknik inom avloppsvattenrening, Samverkan människa – teknik den 23–24 november 2016. I en fullsatt sal på Grand Hotell i Lund fick de 135 deltagarna lyssna både till det senaste inom tekniken och varför olika VA-organisationer valt olika tekniska lösningar. Dessutom bjöds det några uppskattade presentationer om framtida kompetensförsörjning till branschen. VA-teknik Södra var väl representerat både bland föredragshållare och i den diskussionsglada publiken.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.