Tillskottsvatten i fokus

En kartläggning av olika typer av tillskottsvatten har påbörjats på Chalmers på initiativ av fokusgruppen för Klimat, Samhälle, Vatten. Abdulkarim Khalili tar prov på och analyserar vatten som misstänks lätt bli tillskottsvatten. Förutom att värdera vattnens olika inverkan på reningsprocesserna hoppas vi få ledtrådar för att kvantifiera de olika källorna. Vill ni veta mer om projektet, kontakta Ann Mattsson, Gryaab eller Britt-Marie Wilén, Chalmers.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.