Tillskottsvatten i fokus

En kartläggning av olika typer av tillskottsvatten har påbörjats på Chalmers på initiativ av fokusgruppen för Klimat, Samhälle, Vatten. Abdulkarim Khalili tar prov på och analyserar vatten som misstänks lätt bli tillskottsvatten. Förutom att värdera vattnens olika inverkan på reningsprocesserna hoppas vi få ledtrådar för att kvantifiera de olika källorna. Vill ni veta mer om projektet, kontakta Ann Mattsson, Gryaab eller Britt-Marie Wilén, Chalmers.

© VA-Teknik Södra