IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i dagvatten, spillvatten och slam

Svenskt Vatten och IWA Sverige anordnar ett seminarium i Malmö den 8 november för att presentera ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam samt vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark. Reservera dagen i din kalender redan nu, mer information kommer att finnas här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.