IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i dagvatten, spillvatten och slam

Svenskt Vatten och IWA Sverige anordnar ett seminarium i Malmö den 8 november för att presentera ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam samt vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark. Reservera dagen i din kalender redan nu, mer information kommer att finnas här.

© VA-Teknik Södra