Sex studenter gör sina examensarbeten inom VA-teknik på LTH under våren 2018. Therese Grönvall och Linnea Ek undersöker regnintensitetens inverkan på avrinningskoefficienten, Amanda Eriksson gör en studie kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys på Västra Strandens ARV i Halmstad, Evalyne Arinaitwe arbetar med gråvattenrening tillsammans med NSVA, Nadia Abdalla undersöker olika laboratoriemetoder för att mäta slamavvattningsegenskaper och Kristoffer Eliasson gör en bedömning av vattenkvalitén i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg i Malmö.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.