Regnintensitetens inverkan på avrinningskoefficienten

Student(er) Therese Grönvall och Linnea Ek
Handledare Salar Haghighatafshar
Examinator Henrik Aspegren
Projektperiod Jan-juni 2018
Förlagt vid VA-teknik, LTH
Examensarbetet ska bidra till utökad förståelse för avrinningskoefficientens beroende av regnets intensitet. Utöver detta är det ett försök till att komma till bukt med bakgrunden till framtagandet av de tabellerade avrinningskoefficienterna, då den inte är helt uppenbar.

 

THX2RKLM