2-3 december i Stockholm: SVU25ÅR

Den 2-3 december anordnar Svenskt Vatten tillsammans med alla kluster ett forskningsseminarium på temat Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid; Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster. Seminariet hålls i Stockholm och det är öppet för anmälan här. VA-teknik Södra bidrar med flera presentationer:

–          En arkitekts syn på stadens vattenfrågor Misagh Mottaghi

–          Biocider i dagvatten Maja Ekblad

–          Framtidens kväveavskiljning – utan organisk kolkälla, med anammox David Gustavsson

–          Framtida reningsverk utan aktiv slam – om vi har effektiva fysikaliska och kemiska processer Tobias Hey

–          Innovativa avloppssystem testas i Helsingborg Marinette Hagman

–          Triple Helix – gemensamt lärande i VA-teknik Södra Karin Jönsson

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.