Kursen Advanced Urban Wastewater Treatment hölls i Malmö

AUWWDen 15-17 mars genomförde Svenskt Vatten den efterfrågade kursen Advanced Urban Wastewater Treatment, som arrangeras i samarbete med VA-teknik Södra i Malmö. Målgrupp för denna kurs är processingenjörer och motsvarande som vill fördjupa sina kunskaper i reningsteknik. Fokus ligger på ny teknik inom avloppsvattenrening och slamhantering samt energioptimering.

© VA-Teknik Södra