IWA Sverige-seminarium om fosforåtervinning från avloppsvatten i Malmö 11 april 2018

VA-teknik Södra är med och arrangerar IWA Sverige-seminariet Phosphorus recovery from wastewater with a focus on the potential of thermochemical sludge treatment i Malmö den 11 april. Experter från Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, Finland och Sverige presenterar det nuvarande kunskapsläget och teknik-leverantörer presenterar sina teknologier. Information, program och anmälan finns här.

THX2RKLM