Examensarbeten

Veronica Gullstrand och Mathilda Jägryd presenterade examensarbetet Dimensioneringsmetoder för vägavvattning – En studie av svenska och tyska dimensioneringsnormer med fokus på infiltration. Handledare var Viveka Lidström, LTH & Lena Sjögren, Ramböll Sverige AB. Examinator: Jes la Cour Jansen.

© VA-Teknik Södra