Examensarbeten

Veronica Gullstrand och Mathilda Jägryd presenterade examensarbetet Dimensioneringsmetoder för vägavvattning – En studie av svenska och tyska dimensioneringsnormer med fokus på infiltration. Handledare var Viveka Lidström, LTH & Lena Sjögren, Ramböll Sverige AB. Examinator: Jes la Cour Jansen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.