Vattenstämman i Örebro 14–15 maj 2019

”Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.” Vid Vattenstämman i Helsingborg i maj i år överlämnades stafettpinnen till Örebro som håller i nästa års stämma. Mer information kommer att finnas här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.