I rapporten Sewage sludge-based activated carbon, skriven av Alexander Betsholtz m.fl., sammanställs labförsök gjorda inom området. Produktion av aktivt kol från slam är en alternativ metod till slamförbränning som i tillägg till värmeproduktion kan generera en potentiellt sett värdefull slutprodukt, till exempel i form av aktivt kol. I denna rapport undersöks produktionen av slambaserat aktivt kol samt dess potential som adsorbent av organiska och inorganiska ämnen vanliga i avloppsvatten och dagvatten. Rapporten bygger på en genomgång av befintlig litteratur samt labförsök utförda vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Sewage sludge-based activated carbon, VA-teknik Södra Rapport Nr. 12, 2018, av Alexander Betsholtz m.fl. går att ladda ned här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.