Ny medlem i VA-teknik Södra

Lidköping är sedan maj 2018 medlem i VA-teknik Södra. Kommunen levererar dricksvatten även till Vara och Grästorps kommuner. I dagsläget projekteras för en byggnation av Ängens avloppsreningsverk med ett cirkulärt kretslopp och tekniker som Bio-P, läkemedelsrening med ozonering samt fosforåtervinning ur rejektvattenströmmen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.