Ny medlem i VA-teknik Södra

Lidköping är sedan maj 2018 medlem i VA-teknik Södra. Kommunen levererar dricksvatten även till Vara och Grästorps kommuner. I dagsläget projekteras för en byggnation av Ängens avloppsreningsverk med ett cirkulärt kretslopp och tekniker som Bio-P, läkemedelsrening med ozonering samt fosforåtervinning ur rejektvattenströmmen.

© VA-Teknik Södra