VA-teknik Södra medverkar i VA-mässan

VA-teknik Södras medlemmar kommer aktivt att bidra till VA-mässan på Elmia, 27-29 september, genom att hålla presentationer på seminarier och erbjuda sin kunskap inom olika ämnen vid ”Speakers’ corner”. Nedan ses några av föreläsningarna som VA-teknik Södraamedlemmar kommer att hålla på VA-mässan:

  • Vad är hållbar avloppsvattenhantering? – David Gustavsson
  • Effektiva och energisnåla reningstekniker för framtiden – Britt-Marie Wilén
  • Kväverening med turbo – så kör du processen för att få extra fart på nitrifikationen – Fredrik Stenström
  • Nya applikationer och möjligheter med en kontrollerad biofilmstjocklek i biologisk avloppsvattenrening – Maria Piculell
  • Rening av läkemedelsrster och andra mikroföroreningar. Vilken teknik lämpar sig och vad kan vi lära av Tyskland och Schweiz? – Susanne Tumlin
  • Hållbarhetsindex som underlag för verksamhetsstyrning, Ulf Thysell
  • Erfarenheter från skyfallet i Malmö sommaren 2014, Marianne Beckmann

Vid Speakers’ Corner medverkar:

  • Karin Jönsson – Biologisk fosforavskiljning
  • Fredrik Stenström – Så ser du till att din kväverening inte sabbar klimatet med lustgas
  • David Gustavsson – Omställning av kväverening för ökad biogasproduktion – anammox i huvudströmmen

Hela programmet finns på http://www.elmia.se/va-massan/Program/ .

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.