VA-teknik Södras rapport är årets mest nerladdade från Svenskt Vatten

VA-teknik Södra annonserar glatt att Svenskt Vatten rapport Nr. 2008-09 med titeln ”Metoder för slamhydrolys” av Åsa Davidsson, Karin Jönsson, Jes la Cour Jansen och Erik Särner är årets mest nerladdade rapport. Rapporten i full-text kan läsas genom den här länken.

THX2RKLM