VA-teknik Södra deltog i FoI-konferensen om Hållbar Dagvattenhantering, 31 nov – 1 dec

Salar Haghighatafshar (VA-teknik, LTH) och Maria Roldin (DHI Sverige) tillsammans med Johanna Sörensen (TVRL, LTH) höll en gemensam presentation om Augustenborg på Svenskt Vattens forsknings- och innovationskonferens om hållbar dagvattenhantering i Stockholm. Ulf Thysell (VD för NSVA) deltog i den avslutande paneldiskussionen där han, och andra kommunala aktörer från olika delar av Sverige, gav sin syn på utmaningar beträffande dagvatten- och skyfallshantering. Alla konferensbidrag kan laddas ner genom Svenskt Vattens hemsida här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.