Nytt projekt om reningstekniker för BDT-vatten

Fokusgruppen Energi och Resurshushållning har startat ett nytt projekt för att undersöka om det ur energisynpunkt är lämpligt att återvinna värme ur BDT-vatten i fastigheten eller vid avloppsreningsverket. Vidare ska studien utreda tekniker för kompakt rening av BDT-vatten med avseende på hur färdiga teknikerna är (Technology Readiness Level). Projektet pågår mellan september 2017 och augusti 2018. Hamse Kjerstadius på NSVA leder projektet.

© VA-Teknik Södra