Fokusgruppen Energi och Resurshushållning har startat ett nytt projekt för att undersöka om det ur energisynpunkt är lämpligt att återvinna värme ur BDT-vatten i fastigheten eller vid avloppsreningsverket. Vidare ska studien utreda tekniker för kompakt rening av BDT-vatten med avseende på hur färdiga teknikerna är (Technology Readiness Level). Projektet pågår mellan september 2017 och augusti 2018. Hamse Kjerstadius på NSVA leder projektet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.