Janne Väänänen presenterade sin licentiatavhandling på LTH

Jannes licentiatavhandlingIdag presenterade Janne Väänänen sin licentiatavhandling med titeln ”Applying coagulation, flocculation and discfiltration in tertiary treatment” på LTH. Bengt Hansen (Kemira) var opponent och professor Ann-Sofie Jönsson (LTH) var examinator. Janne kommer i fortsättningen av sitt doktorandarbete att arbeta bl.a. med försök i pilotskala på Källby avloppsreningsverk i Lund för att testa diskfiltrering som förbehandlingsmetod.

© VA-Teknik Södra