En ämnesgrupp för tillskottsvatten har bildats

Tillskottsvatten har en kraftig påverkan på hur väl vi kan rena avloppsvatten, hur mycket det kostar och hur mycket resurser som går åt. För att bättre ta tillvara klustrens kompetenser har VA-teknik Södra tagit initiativ till en klusteröverskridande ämnesgrupp där vi ska försöka att utifrån VA-organisationernas behov överblicka det som pågår, förbättra samarbetet och ta initiativ till sådant som borde pågå inom området. Läs mer här.

© VA-Teknik Södra