VA-teknik Södras slutrapport för FAS III

VA-teknik Södras tredje period, FAS III, finns nu sammanfattad i en slutrapport. Här presenteras ett urval av de viktigaste forskningsprojekten som drivits under perioden. Dessa har resulterat i att användbara metoder och arbetssätt sett dagens ljus vid såväl vattentjänstbolag som vattenbolag. Slutrapporten går att ladda ned här.

© VA-Teknik Södra