Exjobbsredovisning

Torsdagen den 6 mars kl 13.00 redovisar Maria Fridolf sitt examensarbete ”Dagvattendammars funktion – en studie av vägdagvattendammen Fredriksberg”. Plats: Kemiteknik bibliotek. Handledare: Viveka Lidström, Examinator: Jes la Cour Jansen.

VÄLKOMNA!

THX2RKLM