Exjobbsredovisning

Torsdagen den 6 mars kl 13.00 redovisar Maria Fridolf sitt examensarbete ”Dagvattendammars funktion – en studie av vägdagvattendammen Fredriksberg”. Plats: Kemiteknik bibliotek. Handledare: Viveka Lidström, Examinator: Jes la Cour Jansen.

VÄLKOMNA!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.