VA-teknik vid LTH har beviljats tre forskningsanslag av SWECOs Richertska stiftelse

–          Salar Haghighatafshar, doktorand på LTH, har beviljats medel av Richertska stiftelsen för projektet ”Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?”. Projektet är ett samarbete mellan VA-teknik vid LTH, DHI Sverige och VA SYD och kommer att genomföras under perioden september 2015 – juni 2016.

–          Michael Cimbritz, biträdande universitetslektor på LTH, har beviljats medel för projektet ”Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser”.  Projektet är ett samarbete mellan VA-teknik vid LTH, SWECO och VA SYD och kommer att genomföras under perioden augusti 2015 – juni 2016.

–          Karin Jönsson, universitetslektor på LTH, har också beviljats medel av Richertska stiftelsen för projektet ”Ozonering för filamentbekämpning på reningsverk – Bevisat effektivt men hur fungerar det egentligen?”. Projektet är ett samarbete mellan VA-teknik vid LTH, VA SYD, Primozone AB och Veolia Water Solutions och kommer att genomföras under perioden september 2015 – juni 2016.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.