Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?

Sammanfattning

Detta projekt syftar till att ta fram en generell metod för att kunna uppskatta det maximala regn som kan hanteras i en urban miljö i svenska städer. Studien utgår från Augustenborgsområdet i Malmö vilket är världskänt för sina blå-gröna dagvattenlösningar inom inre tätort. En omfattande distribuerad hydrodynamisk modell över Augustenborgsområdet kommer att byggas med MIKE-systemet (dynamiskt kopplad modellering med MIKE URBAN för ledningar/kanaler och MIKE 21 för ytavrinning). Den hydrodynamiska modellen kommer sedan att kalibreras genom nivå- och flödesmätningar i nio punkter i Augustenborg under en sexmånadsperiod. Uppmätta data tillsammans med den kalibrerade avrinningsmodellen används för att holistiskt utvärdera funktionalitet av de blå-gröna tillämpningarna på området samt för att uppskatta systemets känslighet för olika regn genom att studera modellens respons vid olika regnbelastningar.

I detta projekt avser vi att:

  1. uppskatta Augustenborgssystemets totala magasineringskapacitet genom avancerade hydrauliska metoder såsom icke-linjär reservoarekvation och jämföra den med distribuerad hydrodynamisk modellering (pkt 3 nedan).
  2. kvantifiera avrinningskoefficienten för delområden samt för hela Augustenborgsområdet.
  3. bygga en distribuerad hydrodynamisk modell med MIKE-systemet (dynamiskt kopplad modellering med MIKE URBAN för ledningar/kanaler och MIKE 21 för ytavrinning).
  4. kalibrera den hydrodynamiska modellen genom nivå- och flödesmätningar i nio punkter i Augustenborg under en sexmånadsperiod.
  5. uppskatta systemets känslighet för olika regn genom att studera modellens respons vid olika regnbelastningar.
  6. utvärdera de enskilda blå-gröna lösningarnas bidrag till systemets totala effektivitet och via modellering jämföra områdets nuvarande funktion med situationen vid en traditionell dagvattenlösning, utan blå-gröna lösningar.
Projekt titel: Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?
Projektledare: Salar Haghighatafshar
Organisation: VA-teknik, LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-2228998
E-post: Salar.Haghighatafshar@chemeng.lth.se
 
Tidplan: september 2015 – juni 2016
Total projektkostnad: 1 355 000 kr
Projektanslag: 315 000 kr, J. Gust. Richert stiftelse
Finansiärer: VA SYD, DHI Sverige, Sweden Water Research och Lunds Tekniska Högskola

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.