Exjobbsredovsinig

Hanna Dufvenberg kommer att presentera sitt examensarbete med titeln ”Rening av dagvatten med hjälp av biofilter” den 21 september kl 14-15 på VA-teknik, LTH. Karin Vendt, WSP och Michael Cimbritz, LTH är Hannas handledare och Karin Jönsson, LTH är examinator.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.