Rapport från ICUD-konferensen 2017 i Prag

 

Salar Haghighatafshar och Henrik Aspegren deltog i ICUD-konferensen i Prag i september med en muntlig presentation om en ny konceptuell modell för blå-gröna dagvattenlösningar. Konferensen lockade över 700 deltagare från större delen av världen. Salar har skrivit en rapport från konferensen som kan läsas här.

© VA-Teknik Södra