Vattenstämman 14–15 maj i Örebro

”Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.” I år står Örebro som arrangörer. VA-teknik Södra medverkar – kom gärna och besök oss i vår monter! Klicka på Read more för att aktivera länken till mer information.

Foto: Gunn-Viol Kattilakoski

© VA-Teknik Södra