Workshop – åtgärder för konsekvenser av klimatförändring i Malmö

NamnlösEn workshop kring åtgärder för konsekvenser av klimatförändring hölls i Malmö stadshus den 7:e maj i samband med seminariet Klimat och Vatten i Malmö (den 8:e maj). Kees van Leeuwen, forskare på KWR i Nederländerna och tidigare medlem i Europiska Kommissionen ledde workshopen tillsammans med Misagh Mottaghi från LTH och Tyke Tykesson från Malmö stad. Resultatet från workshopen kommer att publiceras av Misagh Mottaghi i en rapport.

© VA-Teknik Södra