Rejektvattenseminarium i Växjö 4–5 december

Den 4–5 december 2018 är det dags för seminarium i Växjö. Seminariet riktar sig till anläggningsägare som: vill utbyta erfarenheter om rejektvattenbehandling, går i tankar om att bygga en egen rejektvattenanläggning eller vill höra det senast inom rejektvattenbehandling.

För mer information kontakta Fredrik Stenström, VA-Ingenjörerna. fredrik.stenstrom@vaing.se

© VA-Teknik Södra