Examensarbeten

Nya examensarbeten påbörjas:

  • Liu Sha – Evaluation of leachate Treatment at Måsalycke and Hedeskoga Landfills. Handledare Karin Jönsson och examinator Jes la Cour Jansen.
  • Du Binghui och Wu Quian – Modeling flooding in Kokkedal, Denmark. Handledare Henrik Sønderup och HenrikThorén, Ramböll och examinator Jes la Cour Jansen.
  • Rizwana Hamid – Anaerobic treatment of industrial effluents. Handledare Hamse Kjerstadius och Åsa Davidsson. Examinator Jes la Cour Jansen.

 

© VA-Teknik Södra