Nytt projekt: Samtidig filamentbekämpning, reduktion av organiska miljögifter och utökad biogasproduktion genom ozonering av överskottsslam

loggaÅforsk har beviljat 290 000 kr till ett projekt som ska utvärdera potentialen för att ozonering av överskottsslam kan leda till utökad biogasproduktion och samtidigt reducera skumningsproblem i rötkammare genom att avdöda skumbildande bakterier och dessutom samtidigt reducera slammets halt av organiska mikroföroreningar. Metodens kostnadseffektivitet kommer också att bedömas.
Projektledare är Åsa Davidsson, LTH.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.