loggaÅforsk har beviljat 290 000 kr till ett projekt som ska utvärdera potentialen för att ozonering av överskottsslam kan leda till utökad biogasproduktion och samtidigt reducera skumningsproblem i rötkammare genom att avdöda skumbildande bakterier och dessutom samtidigt reducera slammets halt av organiska mikroföroreningar. Metodens kostnadseffektivitet kommer också att bedömas.
Projektledare är Åsa Davidsson, LTH.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.