Filip Nilsson disputerar den 2 februari 2018

 

Fredagen den 2 februari 2018 kl. 13.15, sal KC:A, LTH, försvarar Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip är industridoktorand från företaget Primozone Production AB. Opponent vid disputationen är Dr. Dines Thornberg, BIOFOS. Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen här.

THX2RKLM